Aktualności

PRODUKTY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I: „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”
Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Nazwa projektu: Zakup maszyn w firmie Wodmel Sp. z o.o.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazovia.eu.

Mazowsze

wróć do aktualności